" bursa koçluk eğitimi" etiketli makaleler görüntüleniyor
ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNDAN NASIL FAYDALANACAĞIM
Ağu 11, 2014   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Öğrenci koçluğu, öğrencinin sınavda istediği başarıya ulaşması için hem zihinsel, hem duygusal, hem de fiziksel diye adlandırdığımız (öğrenme, hatırlama, soru çözme, dikkat, neden sonuç becerisini kullanma) potansiyellerini en yükseğe çıkarma sürecidir. Öğrenci koçluğu sürecine yön veren öğrencinin hedef tespit etmesi, hedefine varacak kaynaklara sahip olması ve bu hedef için en uygun eylem planlarının hayata geçirilmesidir.

Öğrenci Koçluğu Program İçeriği

 • Öğrenme ve sınav başarısı
 • Hızlı okuma teknikleri
 • Hafıza teknikleri
 • Akıl haritaları
 • Performans çarkı
 • Subliminal CD hazırlama
 • Empatik dinleme
 • Çoklu zeka
 • Sağ ve sol lob
 • Zihin frekansları
 • Testler
 • Nefes egzersizleri
 • Motivasyon çalışmaları
 • Dikkat ve odaklanma
 • NLP ile öğrenme
 • Sınav kaygısı çalışmaları
 • Başarıyı başarmak
 • Ders çalışma teknikleri
 • Öğrenme seviyeleri
 • Mantık seviyeleri
 • Largo barok müzik ile öğrenme
 • Omega-3 ve imajinasyon
 • SMART
 • Walt Disney Tekniği
 • Hedef belirleme çalışmaları
 • Vizyon – misyon oluşturma
 • EFT
 • Çapalama ve yeniden çerçeveleme
 • Konsantrasyon çalışmaları
 • KENDİNİ TANIMA
 • MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMU
 • KENDİNE GÜVEN ,İNANÇ VE MOTİVASYON
 • BAŞARI ,HEDEF BELİRLEME VE PLANLAMA
 • DERS ÇALIŞMA VE ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME
 • PROBLEM ÇÖZME VE YARATICI DÜŞÜNCE
 • ALGILAMA ,İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
 • GELİŞTİRİCİVE DEĞİŞTİRİCİ ETKİNLİKLER
 • KİŞİSEL GELİŞİM ÖYKÜLERİ
 • BU EĞİTİMLE
 • GENÇLER YAŞADIKLARI DÜNYADA FARK YARATACAK
 • HAYAT BİR DİZİ SORU SORMA VE CEVAPLAMA İŞLEMİDİR.BAŞARILI VE MUTLU BİR YAŞAMIN SIRRI,DOĞRU SORUYU SORMAYI VE KULLANIMA UYGUN EN İYİ CEVABI BELİRLEMEYİ ÖĞRENMEKTİR.BUNU ÖĞRENECEKLER
 • ETKİLİ SORULAR SORMAYI ÖĞRENECEK ,KAFA KARIŞIKLIĞINI ORTADAN KALDIRARAK BERRAK DÜŞÜNMEYE VE KARARLI UYGULAMALARA YÖNELECEK.
 • EDİNDİĞİMİZ KOŞULLANMALARDAN DOLAYI BAŞARIYA VE MUTLULUĞA ULAŞMA KONUSUNDA KENDİMİZE NASIL ENGELLER KOYDUĞUMUZU ÇARPICI BİR ŞEKİLDE GÖRECEKLER.
 • KENDİMİZİ KEŞFETME,MUTLU VE ÜRETKEN BİR HAYATA DÖNÜK GÜÇLÜ DEĞİŞİKLİKLER İÇİN GEREKLİ YÖNTEMLERİ ÖĞRENECEKLER.
 • NEGATİF İNANÇLARIMIZI DEĞİŞTİRMENİN ,MUTLU ,BAŞARILI VE SAĞLIKLI BİRHAYATIN KAPILARINI ARALAMANIN YÖNTEMLERİNİ ÖĞRENECEKLER.
 • KENDİLERİNİ TANIMA,SEVME ,TAKTİR ETME VE KABUL ETME ÖZELLİKLERİNİ GÜÇLENDİRECEKLER.
 • BAŞARISIZLIK İÇİN MAZERET BELİRTMEYİ BIRAKI,SONUÇLAR ÜZERİNDE DÜŞÜNMEYE BAŞLAMALARINA YARDIM EDECEK.
 • BİLGİYİ NASIL ÖĞRENEBİLECEKLERİNİ VE DOĞRU TEKNİK KULLANILARAK PROBLEMLERİ NASIL KONTROL EDEBİLECEKLERİNİ VE ÇÖZEBİLECEKLERİNİ ÖĞRENECEKLER.
 • MESLEK SEÇİMİ


30 ADIMDA ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA
Tem 22, 2013   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum YapılmadıBir konuşma metni ne kadar iyi olursa olsun iyi sunulamazsa etkili olmaz.İyi bir sunum için, fırsat buldukça alıştırmalar yapmalısın.Konuşma metni nota kitabına,vücut ve ses organları ise müzik âletine benzer. Bu araçları kullanarak etkili olacaksın

Sana topluluk karşısında güzel ve etkili konuşmanın öneminden bahsedecek değilim. Burada iyi bir konuşmanın temel ilkelerinden söz etmek istiyorum.

Hazırlık  En tesirli konuşma şekli, “irticalen” yani bir kâğıda bakmaksızın yapılan konuşmadır. Bu yöntemi başarılı bir şekilde uygulayabilmek için ciddi bir hazırlığa ihtiyaç vardır.  Hazırlık, geniş kapsamlı olmalıdır. Konuşmacı söyleyeceklerinden çok daha fazla şey bilirse, sorulması muhtemel sorulara da kolaylıkla cevap verebilir. Aynı zamanda, fazla bilgi sana güven verir ve topluluk önünde duyulan korkuyu yenmene yardım eder.  Önce konuyu seç ve sınırlandır. Hakkında bir şeyler bildiğin konuları seçersen başarı şansın artar. Konu, seni de dinleyiciyi de ilgilendirmeli. Ayrıca, işlenmeye uygun olmalı. Dinleyiciler  Dinleyicilerden ne bekliyorsun? Sadece seni anlamalarını mı, yoksa senin gibi düşünüp istediğin doğrultuda hareket etmelerini mi? Bunları daha yolun başındayken bilirsen ona göre hazırlanırsın.  Konuşmanı hazırlarken çeşitli dinleyici tiplerini göz önüne getir, ona göre bir yol izle. Dinleyiciyi tanımak büyük faydalar sağlar. Ayrıca, konuşmanı gerektirecek vesileyi de incele. Dinleyici sayısı, konuşacağınız yer, dinleyicilerin kültür seviyeleri, mevkileri ve benzeri hususlarda bilgi sahibi olmalısınız. Plan  Hazırlık safhasının önemli bir unsuru “geçici plân”dır. Neler söyleyebileceğinizi bir tertip gözeterek sırala. Bu plan, araştırmaların için sana rehberlik eder.  Daha sonra konunla ilgili bilgileri topla. Bu bilgiler ışığında geçici plânını kontrol et, gerekli düzeltmeleri yap. Plân esnek olmalıdır. Önemli bir bilgi, daha az önemli bir bilgiyi kovabilir. Söze Dökmek  Sıra konuşmanı “şifahî/sözlü” hâle getirmeye geldi. Bu, konuşma metnini yazmak demek değildir. Geçici plâna göre tertip ettiğin bilgileri, karşında bir topluluk varmış gibi anlat.  Bu safhada en önemli problem, kelime bulmakta karşına çıkar. Alıştırma yapmalı, bol bol düşünmelisin. Böylelikle, uygun kelimeleri seçer, tabii geçişleri bulur ve en uygun sırayı belirlersin.  Emin olmak için, konuşmanı birkaç arkadaşının huzurunda dene. O zaman, fikirlerin doğru olup olmadığını, konuyu yeterince açık anlatıp anlatamadığını anlarsın. Arkadaşlarının tenkitleri sana yol gösterecektir. Konuşmanın Tertibi   “Konuşmanın tertibi” hazırlık devresinin önemli bir bölümünü oluşturur. Bu aşamada geçici plân geride kalacak, konuşma metnin son şeklini alacaktır. Bir konuşmayı üç temel kısma ayırmak mümkün: Giriş, gelişme, sonuç.  Giriş, konuşmanın başında yer alır ve en son hazırlanır. Girişin, konuyu açıklaması, dikkat çekmesi ve hoş bir hava meydana getirmesi gerek. Bunun için birçok usul vardır: Bir fıkra veya çarpıcı bir olay anlatmak, meşhur bir söz nakletmek gibi…  Konuşmanın belkemiği, esas kısımdır. Bu kısmı hazırlarken konuyu üç veya dört ana noktada topla. Sonra bunları yardımcı fikirlerle ve destekleyici bilgilerle geliştir. Bir konuşmanın ana noktalarını şöyle sıralayabiliriz: Meseleyi ortaya koymak, tartışmak, çözüm yollarını sıralamak, en uygun olanını söylemek ve bu fikri kanıtlamak.  Konuşmanı, “benden bu kadar” der gibi bitirme. Böyle bir bitiriş, dinleyici üzerinde uyandırdığın olumlu izlenimleri azaltabilir.  Son kısımda konuyu özetlemek, ana noktaları tekrar etmek veya bir vecize nakletmek mümkündür. Maksadın, dinleyiciler üzerinde iyi bir etki bırakarak sözü bitirmek olmalıdır. Fikirlerin deliller ve yardımcı malzemelerle desteklenerek ispatlanması büyük önem taşır. Bunun için sözlerini somutlaştır. Bilinmeyen kelimeleri tarif et.  Misaller, karşılaştırmalar ve alıntılar, hem konuşmana akıcılık sağlayacak, hem de fikirlerini destekleyecektir. Önemli kısımları tekrarlamak da iyi tesir bırakabilir.  Konuşacağın yerde göze hitap eden malzemeleri kullanma imkânın varsa bunu değerlendir. Film makinesi, slâyt, yazı tahtası ve benzeri vasıtalarla sözlerini daha somut bir hale getirebilirsin. Ses ve Görüntü   Bir konuşma metni ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun iyi sunulamazsa etkisini yitirir. İyi bir sunum için, fırsat buldukça alıştırmalar yapmalısın. Konuşma metni nota kitabına, vücut ve ses organları ise müzik âletine benzer. Bu araçları iyi kullanarak etkili olacaksın.  Çoğu kimseler gibi sen de kürsüye çıkınca heyecanlanabilir, sinirlenebilir, sağını solundan ayırt edemez hâle gelebilirsin. Bunun en önemli nedeni, deneyimsizliktir. Durumunu dinleyicilere hissettirme, kendini rahatlatmanın yollarını ara.  Bir süre derin nefes almak, kürsüdeki cisimlerin yerlerini değiştirmek, bu sırada bir miktar zaman kazanmak seni biraz yatıştırır. Konuşma ilerledikçe heyecanın azalacaktır.  Konuşurken kendinle fazla meşgul olma. Bazı konuşmacılar durmadan kendilerini kontrol eder, “Acaba iyi konuşuyor muyum?” diye kendi kendilerine sorarlar. Bu yanlıştır. Zihnini savunduğun fikre çevir, tamamen ona yönel.  Konuşurken gözlerini dinleyicilerden ayırma, devamlı onlara bak. Sözlerin karşısında aldıkları tavırları görmeye, anlamaya çalış. Sağa sola bakan, tavanı seyreden yahut başını kaldırmayan hatip can sıkar.  Konuşmada sesin apayrı bir önemi vardır. Seninle dinleyicin arasındaki iletişimi sağlayan en mühim araç, sesin olacaktır.  Zayıf, korkak, cırlak, monoton bir ses kadar, kaba, pürüzlü, hoyrat, gürültülü, fazla cüretkâr bir ses de hoş karşılanmaz.  Konuşurken ses tonu değişmeli, alçalıp yükselmeli. Sesin şiddeti de normal olmalı. Fısıltıyla veya tam tersine bağırarak konuşmak yanlıştır.  Konuşmanın hızı manaya göre ayarlanmalı. Çok hızlı konuşan, durak nedir bilmeyen hatip gibi, yavaş konuşan veya çok duraklayan hatip de başarısız olmaya mahkûmdur. Yerine göre ağır, hızlı yahut normal konuşmak en iyisidir.  Hatibin diksiyonu düzgün olmalıdır. Diksiyon, kelimeleri düzgün ve anlama uygun bir biçimde söylemek demektir. Bozuk söyleyiş, daha çok dilin, çenenin ve dudakların tembelliğinden ileri gelir. Ses aygıtlarını verimli bir biçimde kullanmayı öğren.    Düzgün, vurgulu, tınılı konuşabilmek için ciddi çalışmalara yapmalısın. İyi bir kitaptan her gün dört-beş sayfayı yüksek sesle okumak bunlardan biridir.  Bedenin canlılığı ve hareketliliği de sözün tesirini artırır. Vücut hareketlerinin bir uyum içinde bulunması ve yapmacıklıktan uzak olması gerekir.  Jestler ve mimikler doğal olmalıdır. Jest, senin beden dilindir. Mimik ise, yüz dilin… Bunlar yerinde kullanılırsa sözlerini destekler, pekiştirir, güçlendirir.

Yazar : Ömer Sevİnçgül

KOÇLUK GRUBU MODÜL-4 HAZİRAN-TEMMUZ EĞİTİMLERİMİZ TAMAMLANDI
Tem 17, 2013   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

 

Koçluk Grubu Modül-4 Eğitim Grubumuz eğitimlerini başarı ile tamamladılar. Kendilerine katılımları için teşekür eder bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz.

Site içinde ara

Günün Motivasyon Sözü

Sonuçları değil, baslangıçları değistirmek gerekir. ALAIN

Takvim

Ocak 2018
P S Ç P C C P
« Ağu    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Yazılar